Archief

GAAT subsidie mee in faillissement?

19 september 2019
Hoe kan voorkomen worden dat toegezegde subsidie onderdeel wordt van een faillissement? Dat was de vraag die commissielid Ton Voerman voorlegde aan het College van GS. De vraag was actueel vanwege een wijziging in de verordening van het subsidiebeleid van SNN. Het College beantwoordde bevestigend. 

Flinterdun onderzoek gewasbeschermingsmiddelen

8 juli 2019
Het RIVM  en het ministerie van LNV informeerden vorige week in Assen belanghebbenden over een onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Belangrijkste conclusie was dat mensen die naast dergelijke percelen wonen meer stoffen opnemen dan elders. Het RIVM wil daarom wel onderzoek doen naar de gezondheidsrisico’s, maar zegt dat de financiële middelen beperkt zijn.

Commissielid Ton Voerman beoordeelt het onderzoek als ‘flinterdun’ omdat het inhoudelijk niets te melden heeft. Ton: “Dit is een onderzoek waar de mensen in Drenthe niets aan hebben. Hier willen mensen weten wat de effecten zijn van het spuiten van gewassen en dan in het bijzonder als het gaat om de lelieteelt. Daarom hebben wij inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe”.    

Eerste optreden van OpDrenthe

3 juli 2019
Het eerste formele optreden van OpDrenthe in de Staten van Drenthe heeft op 3 juli jl. zijn beslag gekregen. Na de vermelding van de partij door CdK Klijnsma, kon fractievoorzitter Frank Duut direct aan de bak over de Voorjaarsnota. Daarin benadrukte hij het belang van de leefbaarheid in dorpen en kernen. Want die bepalen het karakter van het Drentse land, aldus Frank. Verder wees hij op het belang van de nieuw te bouwen fly-overs bij Gieten en wilde hij weten hoe het College draagvlak en participatie bij energieprojecten gaat organiseren. Het College komt in oktober a.s. met de antwoorden.

Ton Voerman benoemd als Commissielid

3 juli 2019
Tijdens de Statenvergadering van 3 juli jl. is Ton Voerman benoemd tot Commissielid in Provinciale Staten van Drenthe. Dit betekent dat Ton tijdens de twee maandelijkse commissievergaderingen het woord mag voeren en zo meewerkt aan de besluitvorming tijdens de maandelijkse Provinciale Statenvergadering.

Fractievoorzitter Frank Duut: “We zijn erg blij met de inzet van Ton vanwege zijn jarenlange ervaring en enthousiasme voor het politieke handwerk. We hebben nu een volwaardige fractie waarmee we de toekomst in kunnen”.

Naam OpDrenthe vastgelegd en toegelicht

18 juni 2019
Een goede naam vinden die recht doet aan de doelstellingen van de partij, is niet eenvoudig.

Voorzitter Ton Voerman legt uit: “Onderdeel van de statuten en partijvorm is dat de naam formeel moet worden geregistreerd. Dat is inmiddels gebeurd en daarmee is de formele kant geregeld. De naam zelf is afgeleid van de toneelwereld. Daar ga je op voor het publiek. Wij gaan het politieke toneel op voor Drenthe.

Maar ook de subtitel ‘mensen eerst’ is minstens zo belangrijk. Wij willen immers de directe democratie invoeren en daarom hopen we dat de mensen ons gaan steunen”.

Opdrenthe gaat formeel op 3 juli van start

17 juni 2019
Om officieel van start te kunnen gaan in Provinciale Staten (PS) van Drenthe, dient de aankondiging van een nieuwe partij gedaan te worden door de Commissaris van de Koning. Een dergelijke aankondiging kan uitsluitend gedaan worden in een officiële PS vergadering.

De eerstvolgende PS vergadering is op woensdag 3 juli a.s. In de praktijk zal de aanmelding bij de zogeheten ‘Ingekomen Stukken’ zitten en eventueel mondeling vermeld worden door de CdK.