Home


JOUW MENING TELT BIJ OPDRENTHE

Binnenkort volgt er weer een nieuwe poll.

De fractie van OpDrenthe in de staten van Drenthe houdt rekening met de uitslag van de polls.

Volg ons ook op facebook en op deze site.


Nieuws

Wat betekent vrijheid voor jou?
Op woensdag 12 februari organiseert het Drents parlement een nieuwe editie van Drenthe in Debat. Wil je hierover meepraten? Klik op deze link.

Wordt stortplaats dure erfenis?
De stortplaats Wijster wordt in 2033 gesloten en vanaf dan is de provincie verantwoordelijk voor de nazorg. Door Attero is een fonds ingesteld waaruit die zorg in de toekomst betaald zou moeten kunnen worden. lees verder

Gewasbeschermingsmiddelen
In de discussie over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij onder meer de lelieteelt, stelde commissielid Ton Voerman vast dat de partijen zich hebben ingegraven. lees verder

Begroting en zorgelijke trends
De begroting zelf was op orde en de fractie ging met het voordeel van de twijfel akkoord. Wel wees de fractie op de komende trends in de Drentse samenleving. lees verder

Voordeel voor circulaire economie
Hergebruik van grondstoffen in de economie is relatief duur en verkeert nog in een pril stadium in Drenthe. Toch, zo betoogde commissielid lees verder

Klimaatmaatregelen overbodig
Als je in Europa omgeven wordt door aardgas en kernenergie; als de uitstoot van schadelijke stoffen in de ons omringende landen vele malen hoger is; als maatregelen lees verderSpeerpunten

Er dient voor windparken en zonneweides altijd een meerderheid onder de direct betrokken bevolking te zijn. Niet Haagse wetgeving of procedures bepalen de keus, maar de mensen. Rechtstreeks!

Landbouw en natuur bestaan naast elkaar en niet tegenover elkaar. Niet opvattingen, maar feiten bepalen de keuzes.

Meer geld naar voorzieningen in dorpen en kernen. Vervoer wordt kleinschalig door de bewoners georganiseerd met financiële steun van de provincie.

Mensenlevens gaan altijd boven alles. De N34 dient daarom verdubbeld te worden.

Luchthaven Eelde blijft alleen open met een kostendekkende exploitatie.

Ondernemers krijgen ruimte en steun. Drentse jongeren moeten perspectief krijgen op werk in Drenthe.

Meer geld naar de sociaal-maatschappelijke sectoren.